Contact

Stichting “De Laarbeekse Golfkampioenschappen”

Algemeen e-mailadres: info(at)laarbeeksegolfkampioenschappen.nl
Inschrijvingen:  inschrijvingen(at)laarbeeksegolfkampioenschappen.nl

Bestuur:
Jos Vogels (voorzitter)
Karel van Deurzen(secretaris/communicatie)
Peggy Blankwater (penningmeester)
Patrick Beekmans

KvK-nummer: 60704217
Bankrekening: NL93 RABO 0181 2873 07