Stichting “De Laarbeekse Golfkampioenschappen”

Algemeen e-mailadres: info@laarbeeksegolfkampioenschappen.nl
Inschrijvingen:  inschrijvingen@laarbeeksegolfkampioenschappen.nl

Bestuur:
Jos Vogels
Karel van Deurzen
Marion Lijten
Jelle de Jongh
Bram van Luytelaar

KvK-nummer: 60704217
Bankrekening: NL93 RABO 0181 2873 07