Deelnemers/-neemsters Laarbeekse Golfkampioenschappen

Categorie 1*: Individuele deelnemer woonachtig in de gemeente Laarbeek.
Categorie 2: Individuele deelnemer niet woonachtig in de gemeente Laarbeek maar eigenaar/werknemer van sponsor gevestigd in de gemeente Laarbeek.
Categorie 3**: Individuele deelnemer niet woonachtig in de gemeente Laarbeek en als sponsor niet gevestigd in de gemeente Laarbeek.
Categorie 4: Team waarvan de deelnemers woonachtig zijn in de gemeente Laarbeek.
Categorie 5: Team sponsor waarvan (niet) alle deelnemers woonachtig zijn in de gemeente Laarbeek maar de sponsor gevestigd is in de gemeente Laarbeek of sponsor woonachtig in de gemeente Laarbeek.
Categorie 6**: Team sponsor waarvan sponsor niet woonachtig in gemeente Laarbeek en sponsor niet gevestigd in gemeente Laarbeek.

In alle overige situaties is het niet mogelijk deel te nemen aan de Laarbeekse
Golfkampioenschappen.

* Alleen deelnemers uit categorie 1 dingen mee om het Laarbeeks kampioenschap.

** Voor deelnemers uit categorie 3 en 6 geldt dat per individuele situatie door de organisatie beoordeeld wordt of aan de voor de organisatie moverende redenen wordt voldaan voor deelname aan het Laarbeeks Golfkampioenschap, waarbij in ieder geval het voldoen aan de voorwaarden van de overige categorie├źn voorrang heeft.